10 อันดับอาหารเสริมโสม ได้รับความนิยมในขณะนี้ 2021

10 อันดับอาหารเสริมโสม ได้รับความนิยมในขณะนี้ 2021

โสม เป็นพืชสมุนไพรที่มีต้นกำเนิดมาจากแถบประเทศจีนและเกาหลี มีหลากหลายชนิดและแต่ละชนิดก็ให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป หากแบ่งตามขั้นตอนและวิธีการเก็บรักษา โสมอาจแบ่งได้ 3 ชนิด คือ โสมสด มักจะเก็บเกี่ยวโสมที่มีอายุไม่เกิน 4 ปี โสมขาวคือโสมที่มีอายุตั้งแต่ 4-6 ปี ปอกเปลือกแล้วนำไปอบแห้ง โสมแดงคือโสมที่มีอายุ 6 ปี นำไปนึ่งด้วยไอน้ำแล้วนำไปทำให้แห้ง โสมถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างยาวนานกว่า 2,000 ปี ซึ่งโสมเอเชียหรือโสมเกาหลี (Panax Ginseng) และโสมอเมริกา (Panax Quinquefolius) เป็น 2 สายพันธุ์หลักมีนำมาใช้อย่างแพร่หลาย

ประโยชน์ของโสมที่อาจมีต่อสุขภาพ

 • บรรเทาอาการที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง สารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ของโสมมีหลายชนิด เช่น จินเซนโนไซด์ เปปไทด์ พอลิแซ็กคาไรด์ เป็นต้น ล้วนเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเชื่อว่าอาจมีคุณสมบัติต้านมะเร็ง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งของจินเซนโนไซต์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่พบได้ในโสมแดง รวมถึงในโสมเอเชีย โดยมีกลไกการต้านมะเร็งที่สำคัญ ได้แก่ หยุดวงจรชีวิตของเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่เพื่อไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง หรือยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งโดยเฉพาะในระยะส่งเสริม (Promotion Phase) และระยะก้าวหน้า (Progression Phase) เป็นต้น นอกจากนี้ในโสมยังมีสารซาโปนินที่อาจช่วยลดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งและเพิ่มการตอบสนองต่อยาเคมีบำบัด อีกทั้งยังมีการรายงานเกี่ยวกับพอลิแซ็กคาไรด์ซึ่งเป็นสารประกอบหนึ่งของโสมว่ามีคุณสมบัติต้านมะเร็ง รวมถึงส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านอนุมูลอิสระ และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโสมในการป้องกันและบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีและประสิทธิภาพของโสมในการบรรเทาอาการอ่อนเพลียที่มีสาเหตุมาจากมะเร็งและเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาที่อาจทำได้อย่างเหมาะสมภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยา

อย่างไรก็ตามการศึกษาทางคลินิกในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอที่จะสรุปประสิทธิภาพของโสมได้ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตอาจมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของโสมที่มีต่อโรคมะเร็ง หรือประโยชน์ของโสมแดงในฐานะยาต้านมะเร็งต่อไป

 • บรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาท โสมเป็นพืชสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นยารักษาโรคมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย ที่เชื่อว่าอาจมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคทางระบบประสาท เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง อัลไซเมอร์ หรือความผิดปกติของระบบประสาทชนิดเฉียบพลันหรือชนิดเรื้อรังอื่น ๆ โดยที่โสมอาจช่วยบรรเทาภาวะเครียดจากออกซิเดชัน (Oxidative Stress) หรืออาจช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายของเซลล์ประสาทที่เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดสมอง จึงอาจเป็นไปได้ว่าโสมมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทต่าง ๆ

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 9 ชิ้น พบว่าโสมอาจมีประโยชน์ต่อความคิด พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต แต่ในปัจจุบันหลักฐานที่มีคุณภาพหรือที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีไม่เพียงพอที่จะรับรองว่าโสมช่วยในการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการคิด ทั้งในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติทั่วไปหรือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมได้จริง จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณประโยชน์ของโสมต่อโรคทางระบบประสาทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นับว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ชายตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปประมาณ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันมีวิธีการรักษาได้หลายวิธี เช่น การรับประทานยา การฉีดยา หรือการผ่าตัด รวมถึงการใช้สมุนไพรก็เป็นการรักษาทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งโสมแดงเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าอาจช่วยรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ โดยโสมที่มีจินเซนโนไซด์เป็นสารประกอบสำคัญ จากการศึกษาโดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจำนวน 7 ชิ้นได้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโสมแดงโดยให้ผู้ชายอายุตั้งแต่ 24-70 ปี จำนวน 393 คน รับประทานโสมแดงวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 4-12 สัปดาห์ พบว่าโสมแดงมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเทียบกับยาหลอก

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโสมแดงโดยให้ผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยากร่วมกับโรคหลอดเลือดดำอัณฑะขอดจำนวน 80 คน รับประทานโสมแดงขนาด 1.5 กรัมวันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยทำการวิเคราะห์อสุจิและระดับฮอร์โมนในร่างกายหลังการทดลอง พบว่ายังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างอสุจิของโสมแดง แต่อาจมีประโยชน์ต่อการรักษาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อยืนยันคุณประโยชน์ของโสมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • รักษาภาวะสูญเสียการได้ยินเฉียบพลัน สารจินเซนโนไซด์ที่พบในโสมแดงหรือโสมเอเชียอาจออกฤทธิ์ในฐานะสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยต่อระบบการได้ยิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ให้ผู้ป่วยโรคหูตึงเฉียพลันหรือหูดับ รับประทานยาเมทิลเพรดนิโซโลน ขนาด 48 มิลลิกรัมเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นรับประทานสารสกัดจากโสมแดงขนาด 3 กรัมร่วมกับยาเมทิลเพรดนิโซโลนเป็นเวลา 20 วัน พบว่าโสมแดงอาจไม่ส่งผลต่อการฟื้นฟูการได้ยินมากเท่าที่ควร แต่ก็อาจเป็นประโยชน์หากใช้ร่วมกับการรักษาทางการแพทย์
 • รักษาเบาหวาน ถึงแม้ว่าการศึกษาทดลองในสัตว์และในหลอดทดลองจะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของสารจินเซนโนไซด์ต่อการเผาผลาญน้ำตาลและไขมัน แต่ผลการทดลองทางคลินิกหรือการศึกษาวิจัยที่ทำการทดลองโดยมนุษย์ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการทดลอง เช่น การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ยาที่ใช้รักษาเบาหวาน การทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น และยังไม่แน่ชัดว่าสารเคมีตัวใดของโสมที่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด จึงควรมีการทดลองในมนุษย์ และทำการวิจัยมากกว่านี้ในอนาคตเพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติของโสมต่อการรักษาเบาหวาน

เลือกทานโสมแบบไหนดี?

ปัจจุบัน โสมที่เรียกได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก คือ โสมเกาหลี ซึ่งมีให้เลือกนำมารับประทาน 2 แบบ ได้แก่ โสมแดง และโสมขาว โสมทั้งสองชื่อนี้เป็นโสมชนิดเดียวกัน หากแต่แตกต่างกันเพียงวิธีนำมาถนอมอาหารให้เก็บรักษาไว้ทานกันได้นานๆ โสมแดงได้มาจากการนำโสมสดไปนึ่งด้วยไอน้ำเดือดราว 2-3 ชั่วโมง จนโสมแห้ง แข็ง และมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนโสมขาวได้มาจากการตากแห้ง จะมีลักษณะสีขาวซีด และตามปกติแล้วโสมขาวจะมีราคาถูกกว่าโสมแดง

โสมขาวมีฤทธิ์เย็น จะช่วยปรับสมดุลของร่างกาย ช่วยบำรุงระบบการทำงานของสมอง ประสาท ระบบเลือด จึงทำให้เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีความดันโลหิตสูง แต่โสมแดงมีฤทธิ์ร้อน คนเกาหลีจึงนิยมทานเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย แต่สำหรับผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเรา โสมขาวจะเหมาะสมกว่า

โสมแดง โสมขาว คือโสมที่ผ่านกระบวนการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้ทานได้ในระยะเวลานานๆ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมของโสมอีกมากมาย แต่ส่วนใหญ่มักทำโสมแห้งมาปรุงอาหารประเภทต้ม ตุ๋น เช่น ไก้ตุ๋นโสมของเกาหลี แต่สำหรับใครที่อยากลองทานโสมสด สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยไม่ต้องบินไกลถึงเกาหลี เพราะมีจำหน่ายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาต้มเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในอาหารได้เช่นกัน

ข้อควรระวังในการทานโสม

แม้ว่าโสมจะมีความปลอดภัยต่อร่างกายสูง แต่หากทานโสมแล้วเกิดอาการผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นอาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ มีผื่นแดง หรืออาการอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที นอกจากนี้การเลือกชนิดของโสมก็มีความจำเป็น ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรทานโสมแดง เพราะจะยิ่งเพิ่มความร้อน และความดันโลหิตให้กับร่างกายได้ ควรเลือกทานเป็นโสมขาวที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยลดความดันโลหิตจะดีกว่า และหญิงมีครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทานโสมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นโสมชนิดใดก็ตาม

MIKADO CORY PLUS

MIKADO CORY PLUS DIETARY SUPPLEMENT PRODUCT (มิกาดู คอร์ดี้ พลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติแท้ 100% สามารถช่วยบำรุงร่างกาย แก้อาการอ่อนเพลีย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ไต ปอดและระบบทางเดินหายใจให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีส่วนผสมของราชาแห่งสมุนไพรอย่างสารสกัดของโสมเป็นหนึ่งในสารบำรุงที่สำคัญอีกด้วย เพราะโสมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ จึงช่วยลดอาการอักเสบ ลดอาการบวม ช่วยปรับสภาพร่างกายให้สมดุล ช่วยบำรุงสมองและระบบความจำ

ชื่อสินค้า : MIKADO CORY PLUS
เลขอย. 13-1-01464-5-0011

ส่วนประกอบสำคัญใน 1 แคปซูล :
สารสกัดจากถังเช่า 250 มก.
สารสกัดจากโสม 150 มก.
สารสกัดจากเห็ดหลินจือ 150 มก.
ผงเห็ดหอม 60 มก.
ผงยามาบูชิตาเกะ 35 มก.
ผงเห็ดไมตาเกะ 35 มก.

วิธีรับประทาน : ทานวันละ 1 แคปซูล / วัน
ปริมาณ : 30แคปซูล
ราคา : 450 บาท

Lazada : www.lazada.co.th

Shopee : www.shopee.co.th


Mega We Care Ginsomin

โสมเกาหลีสกัดผสมวิตามินและเกลือแร่ มีจินซีโนซายด์สูงถึง 15% มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยต่อต้านความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพิ่มความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ชะลอความชราสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดสมอง ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อม นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทรงคุณค่าในการบำรุงรักษาสุขภาพอย่างสมบูรณ์

ทั้งยังมีส่วนประกอบสำคัญอย่างเบต้าแคโรทีนและแคโรทีนอื่นๆ จากสาหร่ายรวม  ซึ่งเป็นสารที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ให้สมดุล ไม่ใช้วัตถุกันจึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจที่ต้องใช้สมองในการจำสิ่งต่างๆ เผชิญความเครียดบ่อย หรือคนที่ชอบขี้หลงขี้ลืม กลางวันง่วงนอนแต่กลับตื่นตอนกลางคืนตัวนี้ก็เหมาะมาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ Mega We Care

ประเภทผลิตภัณฑ์  แคปซูล

ราคา : 30-160 เม็ด โดย 30 เม็ดอยู่ที่ 279  บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 1-11-32732-1-0161

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


โสมสกัดชนิดแคปซูล อ้วยอันโอสถ Herbal One

โสมชนิดแคปซูลจากอ้วยอันโอสถมีโสมสกัด 200 มก. เทียบเท่ากับโสม 2.35 กรัม สกัดโดยวิธี solvent extraction, evaporation and spray drying ทำให้สารมีความเข้มข้นมากขึ้นถึง 5-10 เท่า ช่วยบำรุงกำลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย เพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยให้อารมณ์ สมาธิและนอนหลับได้ยาวนานขึ้นส่งผลต่อความกระปรี้กระเปร่า ทั้งยังทำให้สมองปลอดโปร่ง เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศให้ดีอยู่เสมอ

ทานง่ายครั้งละ 1-2 แคปซูล 3 ครั้งหลังอาหาร และมีข้อควรระวังคือไม่ควรใช้ในสตรีระหว่างตั้งครรภ์ ดังนั้นทุกเพศทุกวัยสามารถทานได้ ยิ่งใครที่มีอารมณ์เครียดตัวนี้จะเข้าไปช่วยต้านความเครียดจากฮอร์โมน ACTH ต่อมใต้สมองคอยควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและต่อต้านความเครียด โดยเร่งกระบวนการเมตาบอลิสซึมต่างๆ เพื่อปลดปล่อยสารต้านความเครียด ทำให้สมรรถภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ อ้วยอันโอสถ

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบแคปซูล

ราคา : 1 ขวดมี 100 แคปซูล 349 บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : ยาแผนโบราณ G 836/45

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


Hi-Balanz Ginseng Extract

อาหารเสริมผสมผสานสารสกัดจากโสมขาวเกาหลีเข้มข้นเข้าด้วยกัน โดยไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนเลย จึงสามารถบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง กระตุ้นระบบประสาท เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง ลดอาการอักเสบ อาการบวม เบาหวานขึ้นตา ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัย ลดน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด ลดอาการวัยทองและวัยหมดประจำเดือนในสตรีได้ตรงจุดและทำให้อาการดีมากขึ้น

ตัวแคปซูลทานง่ายถละลายน้ำได้ ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในลำไส้จนเกิดเป็นอันตรายตามมา ใครที่ต้องการฟื้นฟูตัวเองอาการป่วยที่มี อยากบำรุงกำลังลดความเหนื่อยล้าให้ร่างกายดีขึ้น หรือคนเป็นเบาหวานบางประเภทสามารถกินได้ แต่คนที่ป่วยแล้วมียาประจำตัวที่ต้องกินเสมอก็ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนจะดีที่สุด รวมถึงเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน ต้องอ่านคำเตือนบนฉลากทุกครั้ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ Hi-Balanz

ประเภทผลิตภัณฑ์ แคปซูล

ราคา : 30 เม็ด 490  บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 74-1-01357-1-0388

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และเว็บไซต์ร้าน https://www.hibalanz.com/th


Vistra B Complex Plus Ginseng productnation

ผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนด้วยวิตามินบีรวมและโสมช่วยคลายเครียด ความเหนื่อยล้าของร่างกาย มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมาธิและความทนทานของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะเครียดได้เป็นอย่างดี โดยวิตามินรวมในขวดก็มีหลายชนิดด้วยกัน ทานแล้วครบด้านคุณประโยชน์มากๆ คือ

 • วิตามินบี 1 ช่วยในการทำงานระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
 • วิตามินบี 6 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์ และช่วยสร้างสารที่จำเป็นในการทำงานของระบบประสาท
 • วิตามินบี 12 ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์ และมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมอง
 • คอปเปอร์ ช่วยในการสร้างฮีโมโกลบิน
 • แมงกานีส มีส่วนร่วมในการทำงานของเอนไซม์หลายกลุ่มในร่างกาย
 • กรดโฟลิก มีส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดง

เหมาะกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องใช้สมองและร่างกาย จนอาจเกิดความเหนื่อยความเครียดสะสมในร่างกายอย่างไม่รู้ตัว หรือใครที่ชอบดื่มกาแฟ แอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ตัวนี้ก็เหมาะ แต่ไม่เหมาะกับหญิงตั้งครรภ์และผู้ที่เลือดแข็งตัวช้าหรือใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ Vistra

ประเภทผลิตภัณฑ์  แคปซูล

ราคา : 30 เม็ด 312  บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 13-1-00449-1-0189

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


KOREAN RED GINSENG EXTRACT ตราซัมซิแด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดโสมแดง 100% แบบเข้มข้นที่ชาวเกาหลียกย่องว่าเป็นโสมประสิทธิภาพสูงและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด หลายคนที่ได้ทานพบว่ามีสุขภาพแข็งแรงแม้จะทำงานหนักมาก ในผู้หญิงจะพบว่ามีผิวพรรณสวยเปล่งปลั่ง ดูอ่อนกว่าวัย ทำให้คนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมักเลือกกินโสมแดงสกัดเข้มข้นตัวนี้มาบำรุงร่างกาย แม้ราคาอาจจะสูงกว่าโสมในรูปแบบอื่นซักหน่อย แต่เมื่อได้ทายแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปกินแบบอื่นอีกเลย

หนึ่งในแบรนด์โสมยอดนิยมของคนเกาหลีที่ได้รับการตรวจสอบและสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเองเลย แม้จะโสมหลายยี่ห้อ แต่ยี่ห้อที่โด่งดังได้มาตรฐานระดับส่งออกก็คือ Samsidae นี้ เพราะใช้โสมคุณภาพดีจากเมืองกึมซานอันโด่งดัง มีกระบวนการผลิตโสมที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัยได้รับการตรวจสอบจากรัฐบาลในทุกๆ ปี ที่สำคัญรัฐบาลเกาหลียังสนับสนุนให้ส่งออกโสม Samsidae มายังประเทศในแถบเอเชียอีกด้วย ข้อแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ให้ใช้ชาโสมผสมน้ำร้อนหรือนำเย็นก่อนทาน ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ SAMSIDAE

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบแคปซูล

ราคา : 30g 890 บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 10-3-20359-5-0002

หาซื้อได้ที่ : Lazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


แบรนด์ยอดนิยมที่หลายคนคุ้นกันดี ครั้งนี้แบรดน์มาพร้อมอาหารเสริมบำรุงสมองประกอบด้วยโปรตีนจากคุณประโยชน์คุณประโยชน์ถึง 4 อย่าง ได้แก่

1.โสมแดงเกาหลีอายุ 4-6 ปี อุดมไปด้วย Ginsenoside พืชสมุนไพรชั้นสูง ได้รับการคัดมาจากสภาพแวดล้อมบริสุทธิ์ มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม ทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายอย่าง

2.ใบแป๊ะก๊วยที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ช่วยชะลอความเสื่อมตามวัยยของเซลล์ประสาทและสมอง ทำให้การไหลเวียนเลือดในส่วนที่ไปเลี้ยงสมองดีขึ้น

3.กรดอะมิโน 18 ชนิดสกัดจากถั่วเหลือง แหล่งโปรตีนคุณภาพเยี่ยม

4.L-arginine ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบร่างกาย กระตุ้นการเผาผลาญพลังงาน กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญในการซ่อมแซม และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกาย

ทานง่ายแค่ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้งก็ได้สาระสำคัญทั้งสี่นี้ไปครอบครอง ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโสมที่ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ Banner Actif

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบแคปซูล

ราคา : 1 ขวดมี 100 แคปซูล 700 บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 10-1-22323-1-0334

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


HANDY HERB โสมสกัดผสมถั่งเช่าสกัด

อาหารเสริมสมุนไพรสกัดเข้มข้น รวม 4 สุดยอดสมุนไพรรวมในตัวเดียวกัน คือ 1.โสมช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ความอ่อนล้า บำรุงระบบประสาททำให้จดจำได้ดีขึ้น 2.ถั่งเช่า ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 3.เห็ดหลินจือที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ชะลอความแก่ ริ้วรอยและความเหี่ยวย่นต่างๆ 4.ตังกุยที่มีสารสำคัญอย่าง Butylidenephthalideg เข้ามาช่วยลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้อาการปวดกล้ามเนื้อและปวดประจำเดือนลดลง พร้อมกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้ยังเสริมทัพด้วยวิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และบี 12 ยิ่งช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นไปอีก คุณประโยชน์ครบในเม็ดเดียว

มาในรูปแบบซองบรรจุ 2 แคปซูล/ 1 ซอง สามารถทานได้ง่ายมากๆ เพราะตัวแคปซูลละลายไม่ยาก ทานได้ทั้งหญิงและชาย โดยกำหนดให้กินวันละ 1 ซอง แต่ก็มีข้อห้ามว่าผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต โรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อน รวมถึงเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่เกินกว่าความต้องการ คือควรอยู่ในการปรึกษาและควบคุมของผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ HANDY HERB

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบแคปซูล

ราคา : 1 กล่องมี 48 ซอง 624 บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 10-1-19337-1-0034

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป


โสมเกาหลีตังกุยจับ

แบรนด์ดีคู่คนไทยกว่า 50 ปี มาในรูปแบบยาน้ำ ดื่มง่ายรสชาติดีเพราะมีส่วนผสมของน้ำผึ้ง พร้อมบำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้หลับสบายตื่นมาไม่ปวดเมื่อยร่างกาย ทั้งยังช่วยบำรุงโลหิตทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีขึ้น ป้องกันอาการเหน็บชา และมีโสมเป็นส่วนผสมจึงบำรุงร่างกายได้สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งกว่าเดิม ใน 1 ขวดอัดแน่นด้วย 10 สุดยอดส่วนผสมคือ ตังกุย โสมเกาหลีแดง อึ้งคี้ แปะก๊วย น้ำผึ้ง แปะเจียก ฮกเหล็ง เสกตี่ โต๋วต๋งและเหน็กฉ่งย้ง จัดเป็นสุดยอดสมุนไพรทั้งสิ้น

รวมถึงใครที่มีอาการทั้ง 4 คือผู้หญิงช่วงมีประจำเดือน (ปวดท้อง ปวดตัว ประจำเดือนมาไม่ปกติ), อาการเหนื่อยล้าสะสม รู้สึกอ่อนเพลีย, กลุ่มโรคเลือด (โลหิตจาง/บำรุงเลือด/กระตุ้นการไหลเวียน) และโรคภูมิแพ้ (ปรับร่างให้สมดุล สร้างภูมิคุ้มกัน) ก็สามารถทานได้และช่วยให้อาการดีขึ้นด้วยหากใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ ขวดนี้คือคำตอบ!!

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อแบรนด์ โสมเกาหลีตังกุยจับ

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบน้ำ

ราคา 250 มิลลิลิตร 450  บาทหรือขึ้นอยู่กับการจัดโปรโมชั่น

เลขอย : 73-1-32023-1-0082

หาซื้อได้ที่ : ShopeeLazada และ FB: ยาน้ำสกัดโสมเกาหลีตังกุยจับ


Top Ranking
Logo