อาหารเสริมกรดอะมิโน ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ แนะนำ 10 อันดับ อาหารเสริมกรดอะมิโน ที่ได้รับความนิยมในขณะ ปี 2022

10 อันดับอาหารเสริมกรดอะมิโน ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ 2024

กรดอะมิโน คือ ?

ความสำคัญของโปรตีนและกรดอะมิโนอาจกล่าวได้ว่า โปรตีน ก็คือสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก โดยเกิดขึ้นมาจากการที่กรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกันเป็นจำนวนมาก โดยกรดอะมิโน ( Amino Acids ) คือ หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนนั่นเอง ซึ่งจะอยู่ในรูปที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายดาย เพราะฉะนั้น เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนเข้าไป ร่างกายจึงต้องย่อยสลายโปรตีนจนกลายเป็นกรดอะมิโนก่อน จึงจะสามารถนำกรดอะมิโนไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้กรดอะมิโนก็ยังเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือด กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อ ฮอร์โมนและเอ็นไซม์อีกด้วย รวมถึงในแอนติบอดี ( Antibody ) ที่จะทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายโดยตรง

กรดอะมิโนจำเป็น… จำเป็นอย่างไร

กรดอะมิโนจำเป็นทั้ง 9 ชนิด ล้วนแต่ทำหน้าที่สำคัญต่อร่างกาย ดังนี้

 • ฮีสทิดีน (Histidine) ใช้ในการผลิตฮีสตามีน (histamine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญมากในการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน การย่อยอาหาร การทำหน้าที่ทางเพศ รวมถึงวงจรการนอนหลับและตื่นนอน ฮีสทีดีนเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ปลอกไมอีลิน (Myelin sheath) ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มที่คอยป้องกันเซลล์ประสาททำงานได้เป็นปกติ
 • ไอโซลิวซีน (Isoleucine) หนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นในกลุ่ม Branched Chain Amino Acids (BCAAs) มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานในกล้ามเนื้อ (muscle metabolism) ช่วยในการรักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตฮีโมโกลบิน (hemoglobin) และการควบคุมพลังงาน
 • ลิวซีน (Leucine) หนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นในกลุ่ม Branched Chain Amino Acids (BCAAs) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด กระตุ้นการรักษาบาดแผล และการผลิตโกรทฮอร์โมน
 • วาลีน (Valine) กรดอะมิโนจำเป็นในกลุ่ม Branched Chain Amino Acids (BCAAs) ช่วยในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการผลิตพลังงาน
 • ไลซีน (Lysine) มีหน้าที่สำคัญในการสังเคราะห์โปรตีน การดูดซึมแคลเซียม การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน การผลิตฮอร์โมน เอนไซม์ พลังงาน คอลลาเจน และอีลาสตีน
 • เมไธโอนีน (Methionine) ทำหน้าที่สำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) และการขจัดพิษ ทั้งยังจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ การดูดซึมสังกะสี ซีลีเนียม และแร่ธาตุต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย
 • ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine) สารตั้งต้นของสารสื่อประสาทอย่าง ไทโรซีน (Tyrosine), โดพามีน (Dopamine), เอพิเนฟรีน (Epinephrine) และนอร์อิปิเนฟริน (norepinephrine) เป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างและการทำงานของโปรตีนและเอนไซม์ รวมไปถึงการผลิตกรดอะมิโนชนิดอื่นด้วย
 • ทรีโอนีน (Threonine) ส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง เช่น คอลลาเจน และอีลาสติน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของผิวและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective tissue) ทั้งยังช่วยในการเผาผลาญไขมันและระบบภูมิคุ้มกันด้วย
 • ทริปโตแฟน (Tryptophan) เกี่ยวข้องกับความรู้สึกง่วงซึม (drowsiness) และการทำงานของส่วนต่างๆ ในร่างกาย ช่วยรักษาภาวะสมดุลของไนโตรเจน ทั้งยังเป็นสารตั้งต้นของ เซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยควบคุมการย่อยอาหาร การนอนหลับ และอารมณ์

ชนิดของกรดอะมิโน

กรดอะมิโนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1. Essential Amino Acids
essential amino acid คือ เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย กรดอะมิโนจําเป็น หมายถึงกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการแต่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้เอง จึงต้องทานเสริมเข้าไปจากอาหารที่มีกรดอะมิโนชนิดนี้

2. Conditionally Essential Amino Acids เป็นกรดอะมิโนจำเป็นชนิดที่มีเงื่อนไข ก็คือ กรดอะมิโนชนิดนี้ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้ตามปกติ แต่ในบางสภาวะ อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย จึงต้องทานอาหารเสริมเข้าไป เช่น ในภาวะที่บาดเจ็บ ไม่สบายหรือเมื่อทำคีโมบำบัด เป็นต้น

3. Non – Essential Amino Acids เป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ได้เอง โดยไม่ต้องทานอาหารเสริมเข้าไป

ประโยชน์เพิ่มเติม ที่ได้จากกรดอะมิโนจำเป็น

 • อาจช่วยพัฒนาอารมณ์และการนอนหลับ

ทริปโตแฟน (Tryptophan) จำเป็นในการผลิตเซราโทนิน สารเคมีซึ่งทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ การนอนหลับ และพฤติกรรม หากระดับเซราโทนินต่ำจะส่งผลให้ซึมเศร้าและรบกวนการนอน มีผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้นชี้ว่า อาหารเสริมที่มีทริปโตแฟนเป็นส่วนประกอบสามารถช่วยลดอาการของโรคซึมเศร้า ช่วยให้อารมณ์ดี และพัฒนาคุณภาพการนอน

 • ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกาย

กรดอะมิโนในกลุ่ม BCAAs ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ไอโซลิวซีน (Isoleucine), ลิวซีน (Leucine) และวาลีน (Valine) ถูกใช้เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และใช้ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายอย่างแพร่หลาย มีการวิจัย 8 ชิ้นที่ชี้ว่า อาหารเสริมที่มีกรดอะมิโนในกลุ่ม BCAAs เป็นส่วนประกอบ สามารถช่วยในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดความเหนื่อยล้าหลังจากเล่นกีฬาได้อย่างดีมาก

 • ช่วยป้องกันกล้ามเนื้อลีบ

อาการกล้ามเนื้อลีบเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดได้บ่อยกับผู้ป่วยติดเตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ จากการศึกษาวิจัยพบว่า กรดอะมิโนจำเป็นช่วยป้องกันกล้ามเนื้อเสียหาย และช่วยรักษาน้ำหนักตัวที่ปราศจากไขมัน (Lean Body Mass) ในผู้สูงอายุและนักกีฬาได้ ทั้งยังมีการศึกษาวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครอายุ 22 ปีเป็นระยะเวลา 10 วันที่แสดงให้เห็นว่า อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นรวมปริมาณ 15 กรัมต่อวันนั้น การสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อ (Muscle Protein Synthesis / MPS) ซึ่งเป็นกระบวนการกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ ในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อลดลงถึง 30%

Nature’s Truth L-Arginine

อาหารเสริมกรดอะมิโน

 อาหารเสริมยอดนิยมที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ ช่วยในการเติบโตของฮอร์โมน มีส่วนผสมหลักคือ

L- Arginine ที่ช่วยในการทำงานของหัวใจ เผาผลาญไขมันให้กลายเป็นพลังงาน ต่อต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย  เหมาะกับคนที่มีความต้องการดูแลสุขภาพได้ในทุกวันและทุกวัย แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ L-Arginine เพราะมีผลข้างเคียงสำหรับผู้ป่วยบางประเภท และที่สำคัญการรับประทานให้เห็นผลดีที่สุดคือการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอควบคู่กันไป ไม่ควรรับประทานมากเกินกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับเพื่อผลดีต่อสุขภาพนะคะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


BEWEL  Melaclear Glutathione & Alpha Lipoic Acid

อาหารเสริมกรดอะมิโน

กรดอะมิโนที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน วิตามิน และสารสกัดต่างๆที่ช่วยทำให้ผิวสวยได้ครบสูตร ส่งผลให้คุณดูสวยได้จากภายในสู่ภายนอก อีกทั้งยังทำให้ผิวดูอ่อนกว่าวัย แต่ในยุคนี้นอกจากจะสวยอย่างเดียวคงไม่พอ เพราะอาหารเสริมตัวนี้ยังมีกรดอะมิโนชนิด Tyrosine ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมอง และยังช่วยควบคุมการหลั่งฮอร์โมนให้ดีอีกด้วย เรียกได้ว่าอาหารเสริมตัวนี้ทำให้คุณได้กลายเป็นคนที่สวยทั้งภายในและภายนอก แต่การรับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอนที่มากเกินอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ดังนั้นคุณสาวๆที่เลือกรับประทานอาหารเสริมตัวนี้ ควรรับประทานในปริมาณที่พอดีที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันและไม่ลืมที่จะเลือกรับประทานอาหารอื่นๆที่มีประโยชน์ ควบคู่กันไปเพื่อผลดีต่อร่างกายของคุณเองนะคะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/ หรือ https://shopee.co.th/


Amino VITAL เจลพลังงานผสมกรดอะมิโนพร้อมทาน

อาหารเสริมกรดอะมิโน

อาหารเสริมในรูปแบบบพร้อมดื่ม สามารถรับประทานได้ทุกที่ ทุกเวลา ประหยัดเวลาเหมาะกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่มีแต่ความเร่งรีบ สารอาหารหลักคือ bcaa ที่ผสมรวมกันของกรด 2 ชนิด และยังมีกรดอะมิโนอื่นๆร่วมด้วย  ช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมอาหารเสริมได้ไว ลดความสูญเสียกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เรียกได้ว่าทำกิจกรรมเสร็จ สามารถนำไปพกดื่มได้อย่างสะดวกอีกทั้งยังช่วยเรื่องสุขภาพได้ดีอีกด้วยค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


VITAXTRONG 100% PURE BCAA 6500

อาหารเสริมกรดอะมิโน

อาหารเสริมสำหรับคนที่เร่งการเติบโตและช่วยสร้างกล้ามเนื้อ มีส่วนผสมของ bcaa มากถึง 6500 mg นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ให้คุณได้พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้โดยไม่ต้องกังวลถึงผลเสียด้านสุขภาพที่ตามมา ด้วยจำนวนของส่วนผสมที่มีปริมาณมาก การสร้างกล้ามเนื้อจึงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแข็งแรง ทั้งยังช่วยในการฟื้นฟูและป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อได้อีกด้วย ใครที่ชื่นชอบการเพาะกล้ามสร้างกล้ามเนื้อต้องลองแล้วล่ะค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


Optimum Nutrition Amino Energy

อาหารเสริมกรดอะมิโน

อาหารเสริมยอดนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ที่มาในรูปแบบรับประทานง่าย ชงพร้อมดื่ม รสชาติอร่อยจากผลไม้ คาดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนที่ไม่ชอบรับประทานอาหารเสริมที่ทานยาก อีกทั้งอาหารเสริมตัวนี้ยังมีส่วนผสมของกรดอะมิโนหลากหลายชนิดและมีสารสกัดจากวัตถุดิบอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกาย ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยฟื้นฟูร่างกายและเพิ่มพลังงานให้สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ทั้งรับประทานได้ง่าย รสชาติอร่อย และมีผลดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์ผู้ที่รักสุขภาพแน่นอนค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/ หรือ https://shopee.co.th/


VISTRA Multivitamins & Minerals + Amino Acid

อาหารเสริมกรดอะมิโน

หลายๆคนที่มีความสนใจในอาหารเสริม คงต้องเคยได้ยินชื่อแบรนด์ Vistra แบรนด์อาหารเสริมยอดนิยม ราคาไม่แพง แต่คุณภาพครบถ้วนด้วยส่วนผสมหลักที่มีกรดอะมิโนและวิตามินที่ร่างกายต้องการ อีกทั้งยังมีแร่ธาตุอย่างแมกนีเซียมและซิงค์ ให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้ครบจบในแคปซูลเดียว และยังมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองและผิวพรรณ ให้คุณได้ดูดีทั้งจากภายในและภายนอก เรียกได้ว่าเมื่อเทียบราคากับคุณภาพแล้วถือว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงๆค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


OMG  Zinc Amino Acid

อาหารเสริมกรดอะมิโน

กรดอะมิโนสำหรับคุณผู้ชาย ที่ต้องการเสริมฮอร์โมนเพศชายและดูแลผิว อาหารเสริมกรดอะมิโนตัวนี้มีส่วนผสมของซิงค์และวิตามินที่มีส่วนช่วยในเรื่องสภาพผิว ให้ผิวของคุณดูสุขภาพดีอยู่เสมอ ด้วยส่วนผสมของกรดอะมิโน + ซิงค์ส่งผลให้ร่างกายสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเป็นอีกทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฮอร์โมนเพศชาย ให้ร่างกายของคุณมีความแข็งแรงดูสุขภาพดีสมกับเป็นผู้ชายที่มีความรักและใส่ใจสุภาพ แต่การรับประทานอาหารเสริมชนิดนี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ ถึงแม้จะมีผลดีต่อร่างกายแต่ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีต่อสุขภาพค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/ หรือ https://shopee.co.th/


GNC L-Lysine

อาหารเสริมกรดอะมิโน

อาหารเสริมที่ทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ เสริมสร้างการเจริญเติบโต ภูมิต้านทาน และฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและคอลลาเจน  ลดการดูดซึมไขมันและเร่งการเผาผลาญไขมัน เป็นอาหารเสริมที่สามารถซื้อมาแล้วรับประทานด้วยกันได้ทั้งครอบครัว แต่การรับประทานควรควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพเป็นสำคัญเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


Optimum Nutrition BCAA 1000 Caps

อาหารเสริมกรดอะมิโน

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายและอยากสร้างกล้ามเนื้อ กรดอะมิโน bcaa ตัวนี้มีส่วนประกอบของ Leucine 500 mg  Isoleucine และ Valine 250 mg  จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อและยังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายอย่างหนัก BCAAs จะกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อ เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังทำให้คุณมีพลังงานในการออกกำลังมากขึ้นอีกด้วย นี่คือตัวช่วยสำคัญของผู้ที่รักการออกกำลังกาย แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ ในสารอาหารประเภทโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์ มีกรดอะมิโน bcaa ในปริมาณที่มากเพียงพอที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอยู่แล้ว ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ควรรับประทานเนื้อสัตว์ทดแทนดีกว่าค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ https://shopee.co.th/


GNC PRO MINO 1000

อาหารเสริมกรดอะมิโน

กรดอะมิโน 20 ชนิด ที่รวมตัวอยู่ในแคปซูลเดียว เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย มีส่วนช่วยในการเติบโตของฮอร์โมน ช่วยเพิ่มพลังงานให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการดูดซึมอาหารในผู้สูงอายุ สามารถซื้อทีเดียว รับประทานด้วยกันได้ทั้งครอบครัว เรียกได้ว่าเป็นอาหารเสริมสำหรับทุกครอบครัวและถึงแม้จะเป็นอาหารเสริมที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับสารอาหารที่ได้รับแล้วถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะ

สนใจสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://www.lazada.co.th/หรือ  https://shopee.co.th/


Top Ranking
Logo