10 อันดับสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ได้รับความนิยมในขณะนี้

10 อันดับสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ได้รับความนิยมในขณะนี้

เนอสเซอรี่ เป็นคำทับศัพท์มาจากคำภาษาอังกฤษว่า NURSERY สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้หลายแบบ เช่น เนอร์สเซอรี่   เนอสเซอรี่   เนิสเซอรี่  ซึ่งคำว่า NURSERY ในภาษาอังกฤษมีความหมาย ในบางความหมายได้กล่าวว่าเนอสเซอรี่ คือ Baby’s Room (ห้องเลี้ยงเด็ก)   แต่เรานำมาใช้กับ สถานที่รับเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยอนุบาล ซึ่งภาษาไทยเราสามารถเรียกว่าเป็น “สถานรับเลี้ยงเด็ก”  โดยส่วนใหญ่จะรับเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง 3 ขวบ แต่บางแห่งอาจรับเฉพาะในระดับ 2-3 ขวบ คือระดับ “เตรียมอนุบาล” และบางแห่งอาจรับดูแลเด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ขวบ (เตรียมประถม)ได้เลยแล้วแต่สถานที่

เกณฑ์ในการเลือกเนอสเซอรี่ให้ดีที่สุดตรงใจผู้ปกครอง

1นโยบายที่ตรงใจ

การเลือกเนอสเซอรี่ถ้าเนอสเซอรี่นั้นมีนโยบายที่ตรงใจกับพ่อแม่ เช่น ต้องให้เด็กได้เล่นตามพัฒนาการของเขาโดยสัมผัสวัตถุจริงๆ หรืออาจจะเป็นนโยบายการให้นมแม่ หากนโยบายถูกต้องก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้เราก้าวขาเข้าไปในเนอสเซอรี่ได้แล้ว

2สถานที่ใกล้บ้าน

สถานที่ใกล้บ้านเป็นสิ่งสำคัญในการไปรับไปส่งลูก และทำให้พ่อแม่หรือเด็กๆไม่เปลืองพลังงานและเปลืองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางมากนัก หรืออย่างน้อย หากสถานที่ไม่ใกล้บ้านแต่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองควรจะพิจารณา

3ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตามฐานะของผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่า วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก ดังนั้นการลงทุนกับเด็กตั้งแต่วัย 0-5 ปีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเขา

4คุณภาพและสถานที่

คุณภาพคือ ความหมายรวมตั้งแต่คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของสถานที่ คุณภาพของอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถรู้ได้จากการเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ โดยทั่วไปทางโรงเรียนหรือเนอสเซอรี่จะเปิดให้เยี่ยมชม สามารถติดต่อเข้าไปได้ว่าต้องการเยี่ยมชมและเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาเพื่อพิจารณา

5บุคลากร

บุคลากรเช่น ครูเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ของเด็ก มีงานวิจัยกล่าวว่า ครูที่เก่งสามารถทำให้นักเรียนของเขามีความรู้ความสามารถได้มากกว่าการถูกสอนโดยครูที่ไม่เก่งถึง 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นครูช่วงปฐมวัยต้องมีความรู้ด้านเด็กโดยตรงและเชี่ยวชาญ

6ระบบการเลี้ยงเด็ก

คือลักษณะการจัดการเด็ก การควบคุมเด็ก หรือลงโทษเด็กเป็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นการทำโทษมีงานวิจัยหลายอย่างออกมาสนับสนุนว่าการลงโทษจะสร้างผลเสียต่อเด็กในระยะยาว ในอเมริกาก็มีเคมเปญรณรงค์การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกทางกับเด็กชื่อว่า you don’t have to hit to hurt เพราะการลงโทษเด็กไม่ได้มีวิธีการตีอย่างเดียว บางครั้งครูที่ว่าแรงๆก็ทำให้เด็กเจ็บช้ำน้ำใจหรือสร้างรอยแผลให้เด็กได้ไปทั้งชีวิต ดังนั้นก่อนจะเลือกเนอสเซอรี่ดูระบบการเลี้ยงเด็กของโรงเรียนไว้หน่อย

7อาหารและโภชนาการ

เรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ เพราะโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญทากสำหรับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นโรงเรียนที่จัดสรรอาหารที่มีประโยช์ให้เด็กในแต่ละวัน หรือมีวิธีที่ทำให้เด็กสามารถทานผักได้โดยไม่ต้องบังคับก็ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีในแง่ของการเลือกเนอสเซอรี่

เกณฑ์ในการเลือกเนอสเซอรี่ให้ดีที่สุดตรงใจผู้ปกครอง

1นโยบายที่ตรงใจ

การเลือกเนอสเซอรี่ถ้าเนอสเซอรี่นั้นมีนโยบายที่ตรงใจกับพ่อแม่ เช่น ต้องให้เด็กได้เล่นตามพัฒนาการของเขาโดยสัมผัสวัตถุจริงๆ หรืออาจจะเป็นนโยบายการให้นมแม่ หากนโยบายถูกต้องก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่ทำให้เราก้าวขาเข้าไปในเนอสเซอรี่ได้แล้ว

2สถานที่ใกล้บ้าน

สถานที่ใกล้บ้านเป็นสิ่งสำคัญในการไปรับไปส่งลูก และทำให้พ่อแม่หรือเด็กๆไม่เปลืองพลังงานและเปลืองค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเดินทางมากนัก หรืออย่างน้อย หากสถานที่ไม่ใกล้บ้านแต่มีการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางก็เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้ปกครองควรจะพิจารณา

3ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตามฐานะของผู้ปกครอง แต่อย่างไรก็ตามต้องอย่าลืมว่า วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก ดังนั้นการลงทุนกับเด็กตั้งแต่วัย 0-5 ปีถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเขา

4คุณภาพและสถานที่

คุณภาพคือ ความหมายรวมตั้งแต่คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของสถานที่ คุณภาพของอุปกรณ์เหล่านี้เราสามารถรู้ได้จากการเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ โดยทั่วไปทางโรงเรียนหรือเนอสเซอรี่จะเปิดให้เยี่ยมชม สามารถติดต่อเข้าไปได้ว่าต้องการเยี่ยมชมและเก็บรายละเอียดทั้งหมดมาเพื่อพิจารณา

5บุคลากร

บุคลากรเช่น ครูเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ของเด็ก มีงานวิจัยกล่าวว่า ครูที่เก่งสามารถทำให้นักเรียนของเขามีความรู้ความสามารถได้มากกว่าการถูกสอนโดยครูที่ไม่เก่งถึง 1 ภาคการศึกษา ดังนั้นครูช่วงปฐมวัยต้องมีความรู้ด้านเด็กโดยตรงและเชี่ยวชาญ

6ระบบการเลี้ยงเด็ก

คือลักษณะการจัดการเด็ก การควบคุมเด็ก หรือลงโทษเด็กเป็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องสำคัญ อย่างเช่นการทำโทษมีงานวิจัยหลายอย่างออกมาสนับสนุนว่าการลงโทษจะสร้างผลเสียต่อเด็กในระยะยาว ในอเมริกาก็มีเคมเปญรณรงค์การต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกทางกับเด็กชื่อว่า you don’t have to hit to hurt เพราะการลงโทษเด็กไม่ได้มีวิธีการตีอย่างเดียว บางครั้งครูที่ว่าแรงๆก็ทำให้เด็กเจ็บช้ำน้ำใจหรือสร้างรอยแผลให้เด็กได้ไปทั้งชีวิต ดังนั้นก่อนจะเลือกเนอสเซอรี่ดูระบบการเลี้ยงเด็กของโรงเรียนไว้หน่อย

7อาหารและโภชนาการ

เรื่องนี้มองข้ามไม่ได้ เพราะโภชนาการเป็นเรื่องสำคัญทากสำหรับพัฒนาการของเด็ก ดังนั้นโรงเรียนที่จัดสรรอาหารที่มีประโยช์ให้เด็กในแต่ละวัน หรือมีวิธีที่ทำให้เด็กสามารถทานผักได้โดยไม่ต้องบังคับก็ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีในแง่ของการเลือกเนอสเซอรี่


Prep International Kindergarten โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ

nusrery

ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติเพรพ เชื่อว่า โรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และทำเรื่องเรียนให้เป็นเรื่องสนุก เด็กๆจะหาคำตอบของปัญหาต่างๆไปพร้อมกับครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น เมื่อการเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก นักเรียนก็จะรักการเรียนรู้ และ รักการมาโรงเรียน ดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “Play is the Language of Kids” หรือ “การเล่นคือภาษาของเด็ก”

อนุบาลนานาชาติเพรพใช้หลักสูตรการเรียนการสอบแบบ Early Years Foundation Stage (EYFS) ของประเทศอังกฤษ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอบแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ เชาว์ปัญญา คณิตศาสตร์ ภาษา การใช้ชีวิตประจำวัน กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ประสาทสัมผัส และอื่นๆ โดนการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่นั้นช่วยทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเล่นที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งส่งผลให้เขามีสมาธิต่อการเรียนรู้ในภายหน้าได้ดียิ่งขึ้น

การเรียนที่นี่เกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและเอื้อต่อการเรียน สนับสนุนโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น ความถนัดส่วนตัว และความสนใจของตนเองให้เพื่อนๆและครูได้รับทราบและร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล ผ่านช่วงเวลาการเรียนรู้แบบ Learning Corners ที่มี การแบ่งเป็นมุมการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ มุมคณิตศาสตร์ มุมหนังสือ มุมภาษาไทย ภาษาจีน มุมศิลปะ มุมบ้าน มุมมอนเตสซอรี่ มุมวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

ขนาดชั้นเรียนที่เหมาะสม จำนวนนักเรียน 15 คนต่อห้องเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารโต้ตอบกันจากทั้ง 2 ฝ่าย ผู้เรียนและผู้สอนมีความใกล้ชิดสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง เสริมสร้างนิสัยการกล้าแสดงออก การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะเคารพบุคคลรอบตัว

เบอร์โทรศัพท์ 02-274-7426 

Email : prep@prep.ac.th

เว็บไซต์    prep.ac.th

facebook: facebook.com/PrepInternationalKindergarten


American School of Bangkok โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก

nusrery

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุดได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ด้านวิชาการของโรงเรียนได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และความคิดสร้างสรรค์

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-K) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (grade 12) โดยใช้หลักสูตรอเมริกันและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติ นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ได้เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เช่น Harvard University, University of California, Berkeley, University of Washington, Purdue University, Pennsylvania State University, University of British Columbia and the University of Tokyo

โรงเรียน ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก มี 2 สาขา คือ สุขุมวิท และ กรีนวัลเลย์ อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนที่กว้างขวาง ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องโสต ห้องสมุด ห้องดนตรี สนามฟุตบอล สนามกีฬาในร่ม สระว่ายน้ำ สนามบาสเกตบอล สิ่งอำนวยความสะดวกและหอพักนักเรียนที่สาขากรีนวัลเลย์ รวมทั้งมีอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ มีสถาบันฝึกสอนการเล่นกอล์ฟ  International Preparatory Golf Academy (IPGA)  มีหลักสูตรการฝึกอบรมกีฬากอล์ฟระดับจูเนียร์แบบเต็มเวลาโดยครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชีย

เบอร์ติดต่อ 02-620-8600

แฟกซ์ 02-261-0330

Email: info@asb.ac.th

เว็บไซต์    www.asb.ac.th

facebook: facebook.com/groups/asbsukhumvit


St. Andrews โรงเรียนนานาชาติ

nusrery

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Cognita ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกกว่า 60 โรงเรียนใน 7 ประเทศ การให้การเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและการสนับสนุนเด็กทุกคนเพื่อให้บรรลุถึงศักยภาพของพวกเขาเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาในระบบ Cognita St. Andrews Dusit in Bangkok ให้การศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเข้มงวดสำหรับนักเรียนอายุ 2 – 11 ปี หลักสูตรภาษาอังกฤษของที่นี่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงมาตรฐานการศึกษาที่สูง

ผู้เรียนที่อายุน้อยที่สุดที่มีอายุระหว่าง 2 ถึง 5 ปีจะได้รับโปรแกรมพิเศษสำหรับเด็กเล็กในช่วงปีแรก ๆ รวมทั้งบทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์การรู้หนังสือเพลงและพลศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากห้องเรียนที่มีกระดานไวโอลิน Promethean ห้องไอซีทีเฉพาะด้านและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬามากมายรวมทั้งสระว่ายน้ำ 2 แห่งห้องกีฬาในร่ม 2 แห่งและสนามกีฬากลางแจ้งทุกสภาพอากาศ ระดับชั้นเรียนขนาดเล็กและระดับการสนับสนุนในระดับสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าแต่ละคนมีความต้องการของนักเรียนแต่ละคนและได้รับแรงบันดาลใจในการบรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่

ครูที่มีแรงบันดาลใจและทุ่มเทครูที่มีประสบการณ์ความรักและมีคุณวุฒิได้รับการยอมรับและหล่อหลอมพรสวรรค์และความสนใจของแต่ละคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนทุกคนเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุด

เบอร์ติดต่อ สายด่วนการรับสมัคร:  02 668 6231

เว็บไซต์  www.standrewsdusit.com

facebook: facebook.com/standrewsdusit


ABC Pathways โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์

nusrery

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงเรียนแพทเวยส์ และ เป็นเนอสเซอรี่ที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษชั้นนำแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติและศูนย์การศึกษาในฮ่องกงและกรุงเทพมหานครอีก 7 แห่ง ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2545 โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มีนักเรียนจบชั้นเรียนระดับเตรียมอนุบาลจนนับถึงชั้นสูงกว่าระดับอนุบาล 2 มากกว่า 45,000 คน ซึ่งได้รับความรู้ตามหลักสูตรและระบบการสอนของเอบีซีแพทเวยส์ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เอบีซีแพทเวยส์ได้ขยายการเรียนการสอนโดยเปิดโรงเรียนอนุบาลระดับนานาชาติขึ้นในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์ มุ่งเน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพโดยออกแบบโปรแกรมการสอนคุณภาพชั้นสูงซึ่งใช้หลักมาตรฐานสากลทั้งในและต่างประเทศ ใช้อุปกรณ์การสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติจากหนังสือเรียนของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ (Cambridge University Press (CUP) ส่งผลให้โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์เป็นโรงเรียนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่มีระดับมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดแตกต่างของโรงเรียน เอบีซี แพทเวยส์จากโรงเรียนอื่นๆคือหลักปรัชญา “การศึกษาอย่างมีความสุข” นั่นคือนักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างสนุกสนานในสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ต้องกังวลกับการสอบและการบ้าน โรงเรียนเอบีซีแพทเวยส์ช่วยพัฒนาศักยภาพความสามารถของเด็กนักเรียนผ่านการฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามมาตรฐานโรงเรียนระดับนานาชาติ

เบอร์ติดต่อ  02-2606888

โทรสาร 02-2599883

อีเมลล์ enquiry@abcpathways.co.th

เว็บไซต์   www.abcpathways.co.th

facebook: facebook.com/abcpathwaysBangkok


KiDO Daycare

nusrery

ที่นี่เชื่อว่าเด็กๆ เก่งกว่าที่คุณพ่อคุณเเม่คิด เเละจะเน้นดึงศักยภาพที่มีของเด็กๆ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ มีให้เลือกเเบบเต็มวัน ครึ่งวัน รายวัน รายชั่วโมง ตามความต้องการของแต่ละครอบครัว นอกจากนี้ยังมีอัตราผู้ดูเเลต่อเด็กที่สูง มั่นใจได้เลยว่าลูกๆ จะได้รับการดูเเล พร้อมพัฒนาทักษะหลายด้านไปพร้อมๆ กันอย่างเต็มที่

ช่วงอายุที่รับ : 1 – 4 ปี

ที่ตั้ง : มีหลายสาขในกรุงเทพ ดูสาขา

ติดต่อ : Kidothailand

Website : KiDO Daycare


Little Maple Nursery

nusrery

นอสเซอรี่ที่นำเอาหลักสูตรจากแคนาดามาใช้สอนเด็กๆ ที่นี่เป็นระบบ 2 ภาษา (ไทย – อังกฤษ) ถ้าพาเด็กๆ มาที่นี่นอกจากจะได้รับการดูเเลอย่างดียังได้ฝึกเรื่ีองการใช้ภาษา เเละพัฒนาทักษะในการฝึกคิด ความกล้าเเสดงออกด้วย เพราะการสอนเเนวแคนาดาเน้นยึดหลักที่เด็กเป็นศูนย์กลาง ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นทางเลือกน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาเนอสเซอรี่ให้ลูก

ช่วงอายุที่รับ : 1 – 3 ปีครึ่ง

ที่ตั้ง :
สขาสุขุมวิท 
26 ซ. ทองหล่อ 25 ถ. สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 10110
สาขาสาทร 58 ซ.สาทร 9 ถ. สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กทม. 10120

โทร : 02-185-0785, 085-317-4317 (สาขาสุขุมวิท), 02-286-2772, 087-495-5490 (สาขาสาทร)

Fanpage : Littlemaplenursery


Three-Nurse Nursery

nusrery

เนอสเซอรี่ที่ตั้งมานานตั้งปี 2546 มีประสบการณ์การดูเเลเด็กกว่า 13 ปี ที่นี่คุณพ่อคุณเเม่สามารถดูลูกผ่านกล้อง CCTV ONLINE ได้ตลอดเวลา เเละมีหลอดยูวีฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้สถานที่สะอาด ปลอดภัย สำหรับเด็กๆ มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 120 ตารางวา เเละมีพยาบาลวิชาชีพประจำอยู่ที่เนอสเซอรี่ด้วย

ช่วงอายุที่รับ : แรกเกิด – 6 ปี

ที่ตั้ง : ถ. พระราม 9 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กทม. 10250

โทร : 02-300-5517

Website : Three-Nurse Nursery


Ratanamalee Nursery

nusrery

นอสเซอรี่เด็กที่มีความสะอาด บรรยากาศดี เน้นให้เด็กๆ ได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ มีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการให้ทำมากมาย เช่น ฟังนิทาน วาดภาพ ระบายสี ปั้นแป้ง เป็นต้น เเละมีคุณครูดูเเลอย่างใกล้ชิดตลอดด้วย

ช่วงอายุที่รับ : 6 เดือนขึ้นไป

ที่ตั้ง : 583 , 587 ซ.สามเสน 13 ถนน สามเสน  เขตดุสิต กทม. 10300
โทร : 02-243-6307, 02-243-6291, 02-243-2649

Fanpage : Ratanamalee Nursery


Heathfield International School, British School

nusrery

Heathfield International School, British School  เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการศึกษาที่สูงที่สุดและเชื่อว่าโรงเรียนไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการเลี้ยงดูเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกและพัฒนาบุคลิกภาพและ ครูที่โรงเรียนมีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเป็นครูชาวอังกฤษที่มีวิสัยทัศน์เข้ากับโรงเรียนและปลูกฝังปรัชญาภายในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนไปสู่นักเรียน ครูทุกคนทุ่มเทเพื่อให้บุตรหลานของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาเพื่อเข้าถึงศักยภาพของพวกเขา ที่นี่มุ่งเน้นไม่เพียง แต่งานวิชาการ แต่ยังรวมไปถึงการกีฬาศิลปะและดนตรีการศึกษาที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันของการเรียนการสอนและการเลี้ยงดูที่ดีจะทำให้บุตรหลานของคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในอนาคต ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโรงเรียนต้องเตรียมตัวให้เด็ก ๆ ปรับตัวและพร้อม Heathfield International School เตรียมพร้อมให้บุตรหลานของคุณ ด้วยทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้การสืบสวนตามความคิดอิสระพร้อมกับทักษะชีวิตจำนวนมากที่จำเป็น

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองในโลกที่ก้าวหน้าไป Heathfield International School เป็นโรงเรียนที่ไม่เพียงแต่เข้าใจนักเรียน แต่มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในฐานะพ่อแม่ โดยโรงเรียนมีการสื่อสารที่จำเป็นสู่พ่อแม่ถึงกระบวนการในการเรียน เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม โรงเรียนต้องจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษในแบบที่ทำเรา และมีความสำเร็จมากมายในโรงเรียนมากแค่ไหนจากหลักสูตรที่โรงเรียนจัด ดังนั้นที่นี่ยินดีต้อนรับและเข้าร่วมกับโรงเรียนซึ่งเป็นชุมชนที่กำลังเติบโตและเป็นกันเองอย่างที่สุด

เบอร์ติดต่อโทร  02-372-2679-80

อีเมล: contact@heathfield.ac.th

เว็บไซต์ www.heathfield.ac.th


Shrewsbury International School Bangkok

nusrery

Shrewsbury International School Bangkok แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูงผ่านการรับรองจาก Council of International Schools (CIS) ตลอดระยะเวลาการพิสูจน์ 5 ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนของที่นี่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ดีที่สุดในต่างประเทศ

โดยการรับรองระบบ CIS ให้เกียรติแก่โรงเรียนนานาชาติทั่วโลก สถานะของการรับรองเป็นในระดับมาตรฐานสากลแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโรงเรียนในการให้การศึกษานานาชาติที่มีคุณภาพสูงแก่ชุมชนโรงเรียนและโลกภายนอก ได้แก่ ครอบครัวที่คาดหวังผู้นำการศึกษาและครูรวมทั้งมหาวิทยาลัยสถานทูตหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ และ บริษัท และองค์กรระดับโลก

โรงเรียนยังได้รับการรับรองโดย New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่งเป็นประตูสู่ระบบการศึกษาของอเมริกัน โรงเรียนมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับ NEASC เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน Shrewsbury International ไปยังโรงเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สนใจหรือเยี่ยมชมโรงเรียนติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 02 675 1888

เว็บไซต์    www.shrewsbury.ac.th

facebook: facebook.com/SHBriverside


Top Ranking
Logo