10 อันดับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี 2024

10 อันดับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี2024

บ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆ คนใฝ่ฝันว่าสักวันจะต้องมีเป็นของตัวเองสักหลัง หากเรามีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องการบ้านที่ออกแบบตรงตามความต้องการของเรา การปลูกบ้านเองแทนการซื้อบ้านจัดสรรก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามการปลูกบ้านเองก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงมากมายไม่ว่าจะเป็น แบบบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การหาแรงงาน การสั่งซื้อวัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ เจ้าของบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องจ้างผู้รับเหมา หรือจ้างบริษัทรับสร้างบ้านมาทำการสร้างบ้านให้

ทำไม? ต้องเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

ในช่วงชีวิตหนึ่งนั้น  คนทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตนเองอย่างน้อยหนึ่งหลัง  ดังนั้นเมื่อถึงวัยอันสมควรและมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ  ทุกคนก็อยากปลูกสร้างบ้านเป็นของตนเอง  ซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว  การปลูกสร้างบ้านเป็นการใช้เงินที่เก็บออม  หรือหาได้มาในเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตการทำงาน  การปลูกสร้างบ้านสักหลังหนึ่งจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง  การเลือกแบบบ้าน  การเลือกช่างผู้รับเหมาหรือบริษัทรับสร้างบ้านเหล่านี้เป็นต้น
ในปัจจุบันมีบริษัทรับสร้างบ้านอยู่มากมาย  แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพจริงๆ  จะช่วยให้ได้บ้านดังที่ตั้งใจและไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ  ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้ว  การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ  จึงควรพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ  ซึ่งผู้เขียนจะได้นำเสนอรายละเอียดเป็นหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

– คุณภาพของงานก่อสร้าง
         เพราะการสร้างบ้านนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก  จึงมีความสำคัญกับเจ้าของบ้านมาก  ดังนั้น  เรื่องคุณภาพของการก่อสร้างจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรให้ความสนใจ  ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้างจะดีได้ก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์  อันได้แก่  การออกแบบ  การก่อสร้าง  การควบคุมและตรวจสอบการก่อสร้าง  และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง  ดังนั้น  ก่อนตัดสินใจเลือกบริษัทรับสร้างบ้าน  เจ้าของบ้านจึงควรศึกษารายละเอียดดังกล่าวของบริษัทที่ท่านจะเลือกว่ามีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญหรือไม่  และการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างเป็นอย่างไร  มีเจ้าของบ้านบางรายที่ไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องวัสดุ  แต่เทียบราคาค่าก่อสร้าง  เมื่อเห็นว่าบริษัทใดเสนอราคาต่ำกว่าก็ตัดสินใจเลือกเลย  ในที่สุดก็ได้บ้านที่ใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน  ทำให้มีปัญหาตามมามากมาย  บริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพนั้น  จะต้องมีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรประจำพร้อมที่จะให้คำแนะนำกับเจ้าของบ้าน  มีรายการวัสดุก่อสร้างแสดงไว้ครบถ้วน  เจ้าของบ้านจึงรู้ข้อมูลได้เลยว่าการก่อสร้างบ้านในราคาเท่านี้  มีขั้นตอนการทำงานและการควบคุมตรวจสอบอย่างไร  ใช้วัสดุอะไร  และที่สำคัญคือมีการรับประกันการก่อสร้างอย่างไร  สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทรับสร้างบ้าน

– แบบบ้านหลากหลายดีไซน์
โดยปกติ  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญ จะมีแบบบ้านไว้ให้เจ้าของบ้านเลือกได้หลากหลายสไตล์  โดยแต่ละบริษัทจะมีแบบบ้านให้เลือกตั้งแต่  50 – 200 แบบ  เจ้าของบ้านเพียงแต่มีความคิดเริ่มต้นว่าต้องการบ้านสไตล์ไหน  พื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่  ต้องการแบ่งพื้นที่ภายในอย่างไร  เพียงเท่านี้สถาปนิกของบริษัทก็นำเสนอแบบบ้านให้ท่านได้เลือกได้ตามที่ท่านต้องการ  หรือเจ้าของบ้านซึ่งมีความต้องการอยู่ในใจแล้ว  เมื่อเห็นแบบบ้านที่ตรงหรือใกล้เคียงกับที่คิดไว้ก็จะเลือกได้ง่ายขึ้น  และอาจจะบอกสิ่งที่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงบางส่วนของบ้านตามความต้องการของตนจากแบบแปลนได้  วิธีนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและสถาปนิกของบริษัทมีความเข้าใจในสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการตรงกัน  ทำให้การพูดคุยหรือการทำงานในขั้นตอนต่อไปง่ายขึ้นด้วย
ในกรณีที่เจ้าของบ้านไม่พอใจแบบที่บริษัทมีอยู่เลย  ต้องการแบบใหม่ตามความต้องการของตนโดยเฉพาะ  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพก็พร้อมที่จะให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้ว  เพียงแต่เจ้าของบ้านให้รายละเอียดเรื่องขนาดของที่ดิน  ขนาดของบ้านที่ต้องการ การแบ่งสัดส่วนในบ้าน  รูปทรงและรายละเอียดบางอย่างประกอบ  สถาปนิกของบริษัทก็จะออกแบบบ้านตามที่ท่านต้องการ
อย่างไรก็ตามไม่ว่าเจ้าของบ้านจะเลือกแบบที่บริษัทมีอยู่แล้ว  หรือให้บริษัทออกแบบใหม่  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพต้องสนองความต้องการของจ้าของบ้าน  โดยต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเป็นสำคัญนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ

– ราคาที่เหมาะสม
ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าผู้รับเหมารายย่อย  อาจจะสามารถสร้างบ้านได้ในราคาที่ต่ำกว่าบริษัทรับสร้างบ้านได้จริง  แต่อยากให้ข้อคิดกับเจ้าของบ้านว่า  เมื่อท่านตกลงสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านนั้น  ราคาบ้านจะคงที่ ณ  วันเซ็นสัญญา  ตกลงกันไว้เท่าไหร่ก็ราคาเท่านั้นจนกว่าบ้านจะเสร็จ  นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาบ้าง  แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก  สมมติว่าบ้านหลังหนึ่งราคา  5 ล้าน 3 แสนบาท    ใช้เวลาสร้าง 10 เดือน  ราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญานี้จะคงที่จนกว่าบ้านจะเสร็จ  โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่า  ในระยะเวลา 10 เดือน  ที่มีการก่อสร้างนั้น  จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างไร เช่น  น้ำมันขึ้นราคาไปกี่ครั้ง  ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจะขึ้นไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตาม  แต่บริษัทรับสร้างบ้านยังคงสร้างบ้านให้ท่านในราคาเท่าเดิม เจ้าของบ้านจึงไม่ต้องวิตกว่าราคาบ้านจะบานปลายตามสภาพความผันผวนทางเศรษฐกิจจนควบคุมไม่ได้
อีกอย่าง  หากเจ้าของบ้านที่คิดจะประหยัดค่าใช้จ่าย  โดยจ้างค่าแรงกับผู้รับเหมาแล้วจัดซื้อวัสดุเองอาจจะไม่สามารถควบคุมราคาค่าก่อสร้างได้  เพราะการสั่งซื้อวัสดุจะสั่งซื้อตามงวดงานไม่ได้สั่งไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้น  หากราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นก็จะต้องซื้อในราคาที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งตลอดระยะเวลาการก่อสร้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาสูงขึ้น  จึงส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากที่คำนวณไว้ในตอนต้นได้
นอกจากนี้  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพยังมีการรับประกันงานก่อสร้างตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด  ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาการรับประกันสูงถึง 20 ปี  โดยจะมีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะๆซึ่งเจ้าของบ้านจะมั่นใจได้ว่าหากมีปัญหาใดๆ  บริษัทก็ยังให้บริการช่วยเหลือดูแล

– ตรงต่อเวลาตามสัญญา
เมื่อเจ้าของบ้านสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพแล้ว  ท่านจะเห็นกำหนดการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพจะแสดงขั้นตอนการก่อสร้างว่าเริ่มงานขั้นที่หนึ่ง หรือที่เรียกว่า งวดที่หนึ่งเมื่อไหร่และเสร็จการก่อสร้างงวดที่หนึ่งเมื่อไหร่  หากงานก่อสร้างบ้านของท่านมี 10 งวด  ท่านก็จะรู้ระยะเวลาการก่อสร้างของแต่ละงวดล่วงหน้าพร้อมกับวันกำหนดสร้างเสร็จ  อาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า  ทำให้ระยะเวลาผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ก็น้อยมาก  เพราะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพที่มีทีมงานพร้อมจะไม่ประสบปัญหากับช่างทิ้งงาน   หาช่างไม่ได้      สั่งของไม่ได้  หรือปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะบริษัทจะมีการวางแผนการก่อสร้างล่วงหน้า   ตั้งแต่เริ่มเซ็นสัญญา  โดยบริษัทจะต้องรักษาเวลาในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังอย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการก่อสร้างหลังอื่นๆ  หากบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดได้  ย่อมกระทบต่อการทำงานของบริษัททั้งระบบได้
นอกจากการหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวแล้ว  บริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพถือเป็นความรับผิดชอบสำคัญที่ต้องทำการก่อสร้างให้ตรงเวลา  เพราะต้องการให้เจ้าของบ้านสามารถวางแผนงานที่ต่อเนื่องหลังการรับมอบบ้าน  เช่น  การตกแต่งภายใน  การจัดสวน หรืองานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องอื่นๆ  เพราะการแสดงความรับผิดชอบดังกล่าว  ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัท  ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ  การสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ  จึงมั่นใจได้ว่าบ้านของท่านจะสร้างเสร็จตรงเวลา

– ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ในส่วนของงานก่อสร้าง  การใช้วัสดุจากธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ไม้”  เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง  บริษัทรับสร้างบ้านก็ตระหนักในความสำคัญของปัญหานี้  จึงได้พยายามลดการใช้ไม้ในการก่อสร้าง  และใช้วัสดุทดแทน ในระยะแรกๆก็ต้องมีภาระหนักในการชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกค้าผู้สร้างบ้าน  ที่ยังคงต้องการใช้ไม้จากธรรมชาติ  หลังจากที่ใช้ความพยายามมากกว่าครึ่งทศวรรษ  บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการใช้วัสดุทดแทนนั้น   มีคุณภาพไม่ด้อยกว่าใช้วัสดุธรรมชาติ
เนื่องจากมีบริษัทรับสร้างบ้านเป็นจำนวนมาก   เมื่อพร้อมใจกันใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างจึงสามารถช่วยลดการใช้ไม้ได้ในปริมาณมากทีเดียว  ในฐานะบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพ  จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง  ของการร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าบริษัทจะเป็นองค์กรประเภทแสวงหากำไร..แต่ก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

10 อันดับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุดในปี2024


Loft Life ( Thailand )

บริษัท ลอฟท์ ไลฟ์ อินทีเรีย จำกัด ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2016 เป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านรีโนเวทบ้าน มีทีมงานมืออาชีพ ตั้งแต่สถาปนิก ผู้ออกแบบ ฝ่ายประเมิณราคา รวมไปถึงทีมช่างที่มีประสบการณ์ และเป็นมืออาชีพในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านงานไม้ งานปูน งานสี งานฝ้า งานกระจก และงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าทางบริษัทมีการทำงานที่ได้มาตรฐาน และการคิดราคาที่สมเหตุสมผล ไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด

นอกจากเราจะเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการรีโนเวทบ้านแล้ว เรายังมีชื่อเสียงด้านการออกแบบและตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดมิเนียม สำนักงาน คลินิก ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ห้างร้าน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยเราจะเน้นการออกแบบและรีโนเวทตามความเหมาะสม เพิ่มความสวยงาม เน้นคุณภาพเป็นที่หนึ่ง และจะต้องเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

บริการของบริษัท

  • ตรวจสอบสภาพบ้าน และอาคาร โดยสถาปนิกมืออาชีพ
  • รีโนเวทบ้าน ในราคาที่สมเหตุสมผล
  • ออกแบบ ร่างพร้อมขึ้นแบบ 3D ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตกแต่งภายใน

จุดเด่นของบริษัท

  • รับรีโนเวทบ้าน แบบครบวงจร
  • มีการรับประกันงาน 6 เดือน
  • มีบริการตรวจเก็บงานระบบ QC มาตรฐานสากล
  • มีบริการทำความสะอาดด้วยทีมแม่บ้านมืออาชีพ หลังจบงาน

เราการันตีได้เลยว่า หลังจบจากการรีโนเวทบ้าน คุณจะรู้สึกราวกับว่าได้บ้านหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเลยทีเดียว เพราะเราได้ใส่ความตั้งใจให้กับบ้านของคุณในทุกตารางนิ้ว

บริษัท ลอฟท์ ไลฟ์ อินทีเรีย จำกัด ยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตั้งแต่ต้นจนจบงานรีโนเวทบ้าน

เบอร์ติดต่อ: 02-114-1812 หรือ 088-824-1433092-769-4421
เว็บไซต์: www.loftlife.co.th
facebook: facebook.com/loftlifeinterior


Mee Dee มีดีรับสร้างบ้าน

บริษัทก่อสร้างบ้านที่ได้รับความนิยม

บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้าน มากกว่า 10 ปี มีแนวคิดร่วมกันและเป็นหนึ่งเดียวกันในการก่อตั้งธุรกิจรับสร้างบ้านโดยมีเป้าหมายและนโยบาย “ที่มุ่งเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก” จากประสบการณ์ในธุรกิจรับสร้างบ้านบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักอาศัย อย่างเป็นมิตรและเป็นธรรม ภายใต้สโลแกนที่ว่า “อยากได้บ้านดี เลือกมีดี รับสร้างบ้าน” มีจุดหมายที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน ให้บริการเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทมีแบบบ้านมาตรฐานหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้มีโอกาสพิจารณาเลือกสรรเพื่อให้ได้แบบบ้านที่ตรงใจมากที่สุด

บริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มุ่งเน้นการให้บริการและมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะเติบโตในธุรกิจรับสร้างบ้าน ด้วยพื้นฐานด้านการบริหาร การเงิน บุคลากรและการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพ ที่นี่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และซื่อตรงต่อลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบ การควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้าง การคัดเลือกผู้รับเหมา การคัดสรรวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ส่งมอบงานตามกำหนดเวลา และราคาที่เป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สำหรับบริษัท มีดี รับสร้างบ้าน จำกัด บริษัทมองการสร้างบ้านเป็นเรื่องใหญ่ เป็นการใช้เงินก้อนใหญ่ บริษัทฯ จึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลังเหมือนกันเป็นบ้านของตัวเอง ตั้งใจทำงานอย่างมุ่งมั่นและเน้นคุณภาพของงานเป็นหลัก และส่งมอบงานให้ทันภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ เน้นการบริการ บริหารและจัดการอย่างซื่อสัตย์ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยสำนึกถึงความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ได้รับการออกแบบที่ดี ก่อสร้างอย่างมีคุณภาพ และต้องการที่ปรึกษาที่ดีเป็นมืออาชีพ และสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์

ด้วยการทำงานที่จริงใจ หากเกิดปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ ในการก่อสร้าง ท่านจะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงและได้รับการดูแล ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 0-2540-3271

เว็บไซต์: mee-dee.co.th


CDC Engineering Co., Ltd. บจก. ซีดีซี เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัทรับสร้างบ้าน

บจก. ซีดีซี เอ็นจิเนียริ่ง   ดำเนินกิจการตั้งแต่ ปี พศ.2557 จากกลุ่มของวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 10 ปีในด้านการออกแบบโครงสร้าง งานให้คำปรึกษา และ บริหารการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร ภายใต้นโยบายของ
บริษัทฯ  “ปลอดภัย  ประหยัด  สวยงาม”

ปี พศ. 2557  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     5  ล้านบาท

ปี พศ. 2558  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     10  ล้านบาท

ปี พศ. 2559  มูลค่าที่บริษัทรับงาน     65  ล้านบาท

ปี พศ. 2560  คาดว่ามูลค่าที่รับงาน     80  ล้านบาท

บริการของบริษัท

– รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท

– งานให้คำปรึกษาการก่อสร้าง

– งานเขียนแบบออกแบบ

– กำหนดราคาก่อสร้างตลอดจนขอใบอนุญาตก่อสร้าง

ผลงานที่ผ่านมา :

– โกดังเก็บของ มหาชัยสมุทรสาคร (เจ้าของคุณรุ่งนภา)

– อาคารพักอาศัย 5 ชั้น เซ็นต์หลุยส์เรสซิเดนซ์ สาทร (เจ้าของคุณธนากูล ชัยมงคลตระกูล)

– อาคาร 1 ชั้น เพื่อพาณิชย์ ลาดพร้าว 107 แยก 34

– บ้านพักอาศัย 3 ชั้น ลาดพร้าว 107 แยก 34

– อาคารพักอาศัย 6 ชั้น 2 อาคาร ลาดพร้าวซอย 94 และอีกมากมาย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02 000 3514

เว็บไซต์: www.cdc.co.th


Samps builder

บริษัทก่อสร้างบ้าน

ที่นี่คือ แซมพ์ บิวเดอร์ ( Samps builder ) บริษัทรับสร้างบ้านที่ครบวงจรที่สุด บริษัทมุ่งเน้นสร้างบ้าน สร้างอาคารทุกประเภท โดยแทรกกลางระหว่างผู้รับเหมา กับศูนย์รับสร้างบ้าน  มาตรฐานของบริษัท ระดับสากล โครงสร้างใช้ระบบหล่อในที่ (Cast in) ลักษณะโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากรอยเชื่อมต่อแข็งแรง   ทนทาน   ก่อสร้างโดยทีมงานช่างก่อสร้างคุณภาพ     มีประสบการณ์สูง    เชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเฉพาะทาง   มีการตรวจสอบคุณภาพกลั่นกรองรายละเอียดการก่อสร้างถึง ระดับ 4 ขั้นตอน ( 4 Step examine   closely )  ใช้เครื่องมือก่อสร้างที่ทันสมัย   ช่วยลดค่าแรงงานได้  ราคาถูกและคุ้มค่าที่สุด   มีการรับประกันชัดเจน   ให้คำแนะนำอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม    ระบบการทำงานเน้นระบบ   One   stop  service   ทำงานกันเป็นขั้นตอน   แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ตรงจุด   รวดเร็ว   แต่ยังคงประสิทธิภาพ ยึดถือความพึงพอใจสูงสุด   ของลูกค้าต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด คอนเซปต์ของที่นี่คือ สร้างบ้านตามความคิด…คุณ   (  Idealized home builder  )

ทำไมคนส่วนใหญ่ไว้วางใจเลือกที่นี่ให้สร้างบ้าน

– ด้านบริการ คือที่สุดของการบริการครบวงจร ใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ที่นี่ดำเนินการทุกอย่างแทนคุณทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ขอมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราว ขอเลขที่บ้าน และที่สำคัญสามารถขอสินเชื่อธนาคารได้อย่างหลากหลาย ในกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวก ที่นี่มีบริการแบบส่งตรงถึงบ้าน (Delivery) ด้วยความเป็นกันเอง พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมบ้านของจริงของที่สร้างเสร็จและอยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของที่นี่ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายและรับสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมาย

– ทำเล สำหรับบางท่านที่ต้องการสร้างบ้านแต่ติดปัญหาเรื่องที่ดิน เพียงท่านระบุสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินจัดสรร ที่ดินส่วนบุคคล พื้นที่โซนต่างๆ ลักษณะสภาพแวดล้อม ขนาดของที่ดิน งบประมาณที่ดินหรือแม้กระทั่งทิศทางลม ฮวงจุ้ย สามารถจัดหาให้ท่านได้ตรงตามความต้องการอีกทั้งยังให้บริการคำปรึกษาคำแนะนำได้อีกด้วย

-ระบบการก่อสร้าง ทีมงานก่อสร้างของที่นี่เป็นทีมที่มีคุณภาพมีประสบการณ์ทำงานสูง มีความเป็นมืออาชีพเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างเฉพาะทางโครงสร้างใช้ระบบหล่อในที่( Castin) ลักษณะโครงสร้างเป็นเนื้อเดียวกันปราศจากรอยเชื่อมต่อ ก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดขนาดของอาคาร ย้ายจุดระบบไฟฟ้า ระบบประปาได้ แข็งแรงมั่นคงและทนทานกว่าระบบสำเร็จรูป (Precast)และที่สำคัญสามารถปลูกสร้างในสถานที่แคบได้ ผนังใช้ระบบก่ออิฐ-ฉาบปูน มีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ทุกขั้นตอนด้วยความใกล้ชิดอีกด้วย

– ราคา ที่นี่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านโดยตรง ไม่ใช่ศูนย์รับสร้างบ้าน ไม่ใช่เฟรนไชส์ รับงานแล้วไม่ส่งต่อผู้รับเหมาช่วงเพียบพร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพ มีพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน โรงงานวัสดุก่อสร้าง เครือข่ายบริษัทรับสร้างบ้าน มีเครื่องมือก่อสร้างทันสมัย ช่วยลดค่าแรงได้ บริษัทจึงกล้ารับประกันได้ว่า ถูกและคุ้มค่าที่สุด

-คุณภาพ เริ่มตั้งแต่กระบวนการฐานราก จนถึงขั้นตอนการตรวจรับมอบงาน ที่นี่มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจึงมั่นใจได้ว่าบ้านของคุณจะออกมาดูดีและมีคุณภาพที่สุด

– รวดเร็ว ระบบงานของที่นี่ทำงานกันเป็นขั้นตอนและสามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้อย่างถูกจุด เรื่องระยะเวลาจึงรวดเร็วทันใจแน่นอน  สนใจปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-346-4427

เว็บไซต์: www.sampsbuilder.com


SAIKOU CONSTRUCTION

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

บริษัท ไซโค คอนสตัคชั่น จำกัด (Saikou Construction Co.,Ltd.) เป็นบริษัทรับสร้างบ้านและรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิดตามสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบ ภายใต้คอนเซปของบริษัท คือ “We Build Your Design” และ ด้วยประสบการณ์งานรับเหมาก่อสร้างกว่า 10 ปี จากบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัท Saikou Construction จึงได้รับความไว้วางใจให้รับงานรับเหมาก่อสร้างโรงงาน อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านจัดสรรมา ทั้งขนาดเล็กและใหญ่มาโดยตลอด

บริษัท มุ่งเน้นเป็นอย่างมากในเรื่องการออกแบบ สร้างสรรค์ ความลงตัวทางด้านการออกแบบ สถาปัต และจินตนาการ ให้มีความสวยงาม อบอุ่น สะดุดตา รวมทั้งเรื่องของประโยชน์การใช้สอยพื้นที่ ให้สวยงามและมีประสิทธิภาพสูงสุด “บริษัท Saikou Construction” ยินดีเป็นที่ปรึกษาในด้านการออกแบบ และ ตกแต่งภายใน ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยสถาปนิก , มัณฑนากร และวิศวกร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงกว่า 10 ปี

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านงานรับเหมาก่อสร้างของบริษัท Saikou Construction บริษัทมั่นใจว่าประสิทธิภาพของที่นี่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาด้านการก่อสร้างลูกค้าได้ และเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโดยตรง พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจึงให้บริการด้านการบริการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด อาทิเช่น อาคารพานิชย์ อาคารอยู่อาศัย อพาร์ทเม้นท์ คอนโด หอพัก , รับสร้างโรงงาน โกดัง คลิงสินค้า , ร้บเหมาก่อสร้างโรงแรม รีสอร์ท รวมทั้งซ่อมแซม ต่อเติมอาคารทุกชนิด ซึ่งทางบริษัทได้ยึดปณิธานในการทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยต้องการให้ผู้ที่ใช้บริการกับบริษัท ได้รับภาระค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด แต่ได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด จากทีมงานมืออาชีพอย่างแท้จริง

จุดเด่นของที่นี่

–  เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ

– เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการด้านวิชาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง โดยบุคลากรหลักที่มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญ

– มีบริการที่ปรึกษาโครงการ ทั้งโครงการเล็กและโครงการใหญ่ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การสำรวจ การออกแบบรายละเอียด

– รับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้าน สร้างอาคาร ตึก อาคารพานิชย์ ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งงาน รีโนเวท ออกแบบภายใน ภายนอก ด้วยทีมงานมากประสบการณ์

– มีทีมงาน และ บุคคลากรที่มีความเชี่ยว ชาญในด้านการก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้การประสานงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

– มีประสบการณ์ผ่านงานมาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ท่าเรือ อพาร์ทเม้น อาคารสำนักงาน สถานีบริการน้ำมัน บ้านพักอาศัย ทำให้มั่นใจได้ว่า มีความพร้อม

– ด้วยประสบการณ์และความชำนาญการงานรับเหมาก่อสร้าง ผลงานที่ผ่านมาจึงเป็นที่พอใจของลูกค้า 100% พร้อมรับประกันงานในระยะเวลาที่ตกลง มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพกับบริษัท Saikou Construction

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 083-545-9779

เว็บไซต์: ww.saikou.construction

facebook.com/saikouconstruction


SIRIVIBOONCHAI CONSTRUCTION บริษัท ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง

สร้างบ้าน

บริษัท ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง ( 2545 ) จำกัดเป็นก้าวใหม่ที่เกิดขึ้นมา เพื่อสืบสานงานต่อจากพี.ที.เอส.วิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมามากกว่า 10 ปี จากนั้นได้เปลี่ยนมาเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิบูลย์ชัยก่อสร้าง และเพื่อเป็นการรองรับการขยายงานที่มีเข้ามามากจึงได้จดทะเบียนเป็น บริษัท ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง(2545) จำกัด เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2545 ณ เลขที่64/313 หมู่1 ถนน บางนา – ตราด ตำบล ราชาเทวะ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่11/50 ถนน แพรกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 92 หมู่2 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

โดยทางบริษัทประกอบกิจการ รับก่อสร้างอาคารโรงงาน , อาคารพักอาศัย , ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงงาน , ติดตั้งและย้ายเครื่องจักร , ติดตั้งและเดินท่อสตรีมในโรงงาน และทำชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม (JIG) , งานถังสแตนเลสและถังเหล็ก งานตัด-พับ-ม้วนทุกขนาดเป็นต้น โดยมี นายธนวัฒน์ พุทธสุวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการและมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมดูแลกิจการ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญงานในด้านนี้โดยเฉพาะบวกด้วยประสบการณ์ของบริษัทซึ่งเปิดดำเนินการมามากกว่า 20 ปี

ตัวอย่างรายชื่อลูกค้าที่เคยร่วมงานกับบริษัท

(Example a list of customer)

– Thai Parkerizing Company Limited

– Parker Engineering ( Thailand ) Co.,Ltd.

– Malaplast Co.,Ltd.

– T.J.C. Chemical Co., Ltd.

– Panasonic (Thailand) Co., Ltd.

– Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited

– Mattel Bangkok Limited

–  Lion Tyres (Thailand) Co., Ltd

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-7014841-2

เว็บไซต์: www.svc-c.com


9G CONSTRUCTION

บริษัทรับสร้างบ้านที่ดีที่สุด

บริษัทเริ่มต้นจากเป็นผู้รับเหมารายย่อยให้กับ บริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แต่เมื่อบริษัท สตาร์บล็อค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจึงทำให้กลุ่ม แยกตัวออกมาตั้งบริษัท เอ็มสตาร์ จำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2539 ดำเนินกิจการเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2540 หุ้นส่วนหลายท่านได้แยกกลุ่มจัดตั้งบริษัทส่วนตัว ทางบริษัทจึงได้ก่อตั้งบริษัทใหม่เป็น 2550 หุ้นส่วนใหญ่ ได้ถอนหุ้นไปดำเนินการธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ทางบริษัท จึงเปลี่ยนบริษัท 9สยาม จำกัด ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างให้กับส่วนราชการ และเอกชน ถึง พ.ศ.ชื่อเป็น 9 จี คอนสตรั๊คชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2551 และดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบัน

บริการรับเหมาก่อสร้าง คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ตึก โดยวิศวกร สถาปนิกและช่างมืออาชีพคอยควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด มีประสบการณ์ในการก่อสร้างมาอย่างยาวนาน ทำให้ลูกค้าไว้วางใจในผลงานของที่นี่ ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่าน สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-746-4600,083-4428-787

เว็บไซต์: www.9gconstruction.com


LANDY HOME

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ดีที่สุด

ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 แลนดี้ โฮม เป็นธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดิน ที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน  ด้วยผลงานการรับสร้างบ้านหลายพันหลัง และมีความมั่นคงด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท  ซึ่งสูงสุดในวงการธุรกิจบริษัทรับสร้างบ้านในเมืองไทย ที่นี่ดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด  ภายใต้หลักประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

ที่นี่เป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ที่มุ่งมั่น คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างบ้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณได้บ้านที่ดีที่สุด และสวยงาม ตามที่ฝันไว้ ด้วยระบบการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูป Nova System เทคโนโลยีการสร้างบ้านขั้น สูงที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยความแข็งแรง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา พร้อมลดการใช้ทรัพยากรในการสร้างบ้านไปพร้อมๆกัน  จากความแข็งแรงที่เหนือใคร ของระบบการสร้างบ้าน Nova System ส่งผลให้กล้ารับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลัง ยาวนานถึง 20 ปี

บริษัทคือ ศูนย์รับสร้างบ้าน ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกเรื่องของการสร้างบ้านด้วย การบริการครบวงจรกับ สถาปนิก และวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมการรับรองคุณภาพ ที่นี่เป็น บริษัทรับสร้างบ้าน ที่ได้รับมาตรฐานการก่อสร้าง ISO 9001 : 2000 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ  รายแรกของประเทศไทยในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้าน

มอบความไว้วางใจให้ ศูนย์รับสร้างบ้าน แลนดี้ โฮม ได้มีส่วนร่วมในการรับสร้างบ้านในฝันให้กับคุณ บริษัทรับสร้างบ้าน  Landy Home กล้ารับประกันว่า บ้านของคุณจะถูกสร้างสรรค์ด้วยความประณีตในทุกรายละเอียด ด้วยทีมงานมาตรฐานระดับสากล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์ติดต่อ: 02-938-3456-7

เว็บไซต์: www.landyhome.co.th


CHANA DESIGN

สร้างบ้านที่ได้รับความนิยม

บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 โดยกลุ่มวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างโรงงานมากกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการที่มีความรวดเร็วและคุณภาพไว้วางใจได้จากวันนั้นเป็นต้นมา บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้พัฒนาตนเองมาจนเป็นผู้นำในด้าน การก่อสร้างโรงงานทั้งระบบ ด้วยทีมวิศวกร สถาปนิกและผู้จัดการโครงการมืออาชีพ รวมถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และฝ่ายวิจัยการตลาดที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของ ลูกค้าเป็นหลัก บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุดอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ใน ระยะยาวระหว่างลูกค้าและบริษัท และความเชื่อถือจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงงาน บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด สามารถ ให้การบริการที่สมบูรณ์แบบด้วยการก่อสร้างแบบครบวงจรตามความต้องการ ของลูกค้า รวมทั้งการให้คำปรึกษา การออกแบบโรงงาน การขออนุญาตทำการก่อสร้างโรงงาน การขออนุญาตขอใช้โรงงาน การบริการก่อนและหลังการขาย เพื่อช่วยให้การเริ่มต้นทำธุรกิจด้านโรงงานอุตสาหกรรมของท่านดำเนินไปได้ด้วยดีและมีความพึงพอใจสูงสุด

การบริการด้านการก่อสร้าง

บริษัท ชนะดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด  มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานและความตรงต่อเวลาอยู่เสมอในราคาที่แข่งขันได้ ขอบข่ายงานของที่นี่ เริ่มตั้งแต่การประมาณราคา การร่างแบบ การดำเนินก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง เป็นไปตามกฎ เทศบัญญัติและกฎของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งมาตรฐานของสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ISCM (International Standard of Construction Materrial),ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), FM (Factory Mutual), MEA (Metropolitan Electricity Authority), NFPA (National Fire Protection Association). PEA (Provincial Electricity Authority), TIS (Thai Industrial Standard) เพื่อรับประกันความพอใจของลูกค้า ที่นี่ใช้ระบบคุณภาพ (Quality System) เพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพของงานระหว่าง การก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการกำหนด

ขอบข่ายการบริการ

– การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ไฟฟ้า, ประปา
– การบริการหลังการขาย
– การสำรวจพื้นที่ตั้งโรงงาน
– การออกแบบโรงงานรวมถึงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบไฟฟ้า ระบบ Clean Room ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Building Automation ระบบการสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบอากาศ
– การก่อสร้างอาคารโรงงาน รวมถึงงานถนน โรงบำบัดน้ำเสีย งานเครื่องกลและงานไฟฟ้า
– การบริการด้านภูมิสถาปัตยกรรม

เบอร์ติดต่อ:  085-3838613

เว็บไซต์: www.chanadesign.net


Top Ranking
Logo